Med Bibelen som rettesnor er det lett å gå seg vill