Med valget av Victor Norman som byhistoriker, måtte debatten komme

foto