Debatt: Er det slik fortetting vi ønsker i Arendal?

foto