Høyre: Hvilke av våre skoler skal dere legge ned om dere vinner valget?