Moltemyr skolekrets må bli et satsingsområde i neste periode i bystyret

foto