Vi, 90 prosent av pensjonistene, lever i media sitt mørke rom