Kom fram med fakta om det som ironisk kalles Hovegate