Ikke la andre deler av Norge «stjele» framtidige batterifabrikker og annen grønn næring

foto