Snikete å presentere miljørapporten på Fløyheia

foto