Nødhjelp er neppe en varig løsning for giver eller mottaker, og det er et nederlag for velferdsstaten