Ingen liker eiendomsskatt – ikke vi i Arbeiderpartiet heller

foto