Begrunnelsen for vinterstenging av småbåthavna er både økonomi og sikkerhet