Regjeringen tar næringsutviklingen i helt feil retning