Politikerne må fortette og gjenbruke utbygd areal i stedet for å ødelegge natur

foto