Felles utfordringer krever grensesprengende samarbeid