Hvilke regler skal vi ha for folkevalgte på besøk?