De var kanskje ikke eliten – men de mente at Telemark hadde mer til felles med Agder enn Vestfold