Hva hvis du tar feil, tør du tenke på alle de milliarder dere har brukt, uten virkning?