Jeg er trygg på at når Sp klarer å få presentert politikken sin på en god måte, så vil mange komme ned fra gjerdet

foto