Om Bruun-Gundersen er opptatt av liv og helse, bør hun legge seg på en restriktiv linje

foto