Vi kjemper i skuddlinjen uten å være skuddsikre

foto