Kommunalsjef svarer: Diskusjonen må handle om brukernes behov, ikke om helgefloka og heltid