Kommer kommunen til å bruke 200–300 millioner og ødelegge natur unødvendig?