Hvorfor føler alle ansvar for at slagordet skal bli bra?