Nå får vi regler som politiet mener blir vanskelige å håndheve

foto