Det burde være en æressak for Norge å hjelpe den 102 år gamle krigsseileren