«Dette er et alvorlig brudd på tilliten som pasientene skal ha til sykehuset»

foto