«For å gjøre noe med problemet bør politikerne kanskje se til norsk grunnskole»

foto