Bom til Ikea for å hindre klimakrise, mens Silokaia slipper

foto