Det er god grunn til å stille spørsmål ved Alliansens underskriftskampanje. Både Agderpostens journalistikk, øyenvitner og bilder i sosiale medier forteller oss at partiet har brukt, og bruker, bompengesaken som skalkeskjul for å samle signaturer.

Det er lett å la seg lure. Bare spør Egil Hagen, vararepresentant fra Helsepartiet i bystyret. I fjor var han en av mange som satte navnetrekket sitt på det han trodde var et opprop mot bompenger i Arendal.

Kynisk og manipulerende? Ja. Ulovlig? Nei.

I dag skal valgstyret i Arendal avgjøre om årets lokalvalglister skal godkjennes. Kommunedirektøren mener Alliansen har sitt på det tørre med sin liste. Som et ikke-landsdekkende parti har Alliansen skaffet de 300 signaturene som skal til for å få stille til valg.

Personene som skriver under må være over 18 år og bosatt i kommunen for at underskriften skal godkjennes.

Valgstyret utsatte behandlingen fordi de ville vite om signaturene på Alliansens liste var gyldige. Kommunedirektøren viser til lovverket. Der står det at underskriftene er gyldige når de er sendt inn og godkjent innen fristen.

Vi forstår veldig godt skepsisen fra innbyggere og medlemmer i det lokale valgstyret, men det er Alliansens demokratiske rett å stille til valg når alle krav tilsynelatende er innfridd.

Når vi skriver under med navn er det ikke bare vårt eget ansvar å gjøre oss kjent med hva vi signerer på. Det er også vår plikt.

Da må vi også lese det som står med liten skrift.

Alliansen – Alternativ for Norge er et marginalt parti med holdninger og politikk vi tar sterkt avstand til. Ved stortingsvalget i 2021 nominerte de kandidater med koblinger til nynazistiske miljøer, avdekket Filter Nyheter.

I 2019 forsøkte de å stille liste til fylkestingsvalget i Agder ved å føre opp kandidater uten tilknytning til partiet, deriblant Ingebjørg Godskesen. Da ble de nektet, men det kan de ikke nå.

Autoritære krefter er på frammarsj i store deler av verden. Det er verdt å ta inn over seg, men det er likevel ingenting som tyder på at Alliansen står på terskelen til bystyremakt.

I 2021 fikk Alliansen 0,1 prosent av stemmene på landsbasis, og det samme tallet oppnådde de i Arendal kommune. I Arendal utgjør det 21 stemmer.

Så lenge partiet holder seg innenfor ytringsfrihetens rammer er det problemfritt at Alliansen stiller til valg. Såpass stoler vi på Arendals innbyggere. Det er tross alt bedre å få trollene fram i lyset.

Det er der de sprekker.