Fjernes Fritt behandlingsvalg, kan det resultere i en nedbygging av 500 behandlingsplasser i psykiatrien

foto