Å legge en videregående skole noe annet sted enn på Tyholmen, er dårlig sentrumspolitikk i Arendal

foto