Vrakingen handler ikke om å få den beste på topp – det handler om å få færre inn

foto