Tusener av mennesker på Agder opplever maktesløshet, sinne og frustrasjon