Er agderbøndene like vrangvillige, halsstarrige og opprørske nå?