De intolerante holdningene må imøtekommes, ikke lukkes inn i mørket.