Å samle våre mest sårbare innbyggere i en getto løser lite