Rettsforfølgelse gir ikke bedre ortopedkirurgiske tjenester til befolkningen