Debatt: Sykepleierutdanningen er ikke en samlebåndsutdanning der vi kan endre takten etter behov

foto