Alle vi som er uenige i at Hove skal utvikles til en kommersiell «destinasjon» vil gå imot en plan som legger til rette for det