Sørlandets sykehus må bygge opp igjen tillit og omdømme

foto