Debatt: En tidligere ordfører vil lukke møtene i kontrollutvalget. Underlig at han ikke gir noen begrunnelse