Debatt: De maler fanden på veggen i propaganda mot vindmøller

foto