Vi bygger ikke ned natur for å flytte på noen tømmerbiler