Hva tåler livet i havet av økt aktivitet i Raet nasjonalpark?

foto