Hovedebatten: Jeg tror mange yngre ønsker tilrettelagt aktivitet fremfor tur med hendene på ryggen