Å bruke millioner på gågate for å skape liv i en vinterdød sommerby, gir ikke mening