Rekordoverskudd i 2021 må føre til nedsatt eiendomsskatt