Debatt: At HDU ikke skal drive politikk må uten tvil bero på en misforståelse

foto