De unge flytter fra bygdene. Hva med å spørre hvorfor?